“Create with the heart; build with the mind.” 

~Criss Jami~


In 1998 startte Atelier Karmijn -toen nog onder de naam Karmijn Kunst & Zo- met het ontwerpen en vervaardigen van muurschilderingen. Gedurende een periode van 15 jaar was het Erasmus MC, Het IJsseland -en Vlietland ziekenhuis een prachtig en zeer dankbaar werkgebied voor veel leuke kunstprojecten,

De realisatie van muurschilderingen is een beetje naar de achtergrond verdwenen , maar het ontwerpen en illustreren zal natuurlijk altijd blijven en opnieuw toepasbaar zijn binnen grafische vormgeving van logo en huisstijl of voor een website.